• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Fyzikální seminář pro řešitele Turnaje mladých fyziků

Ve dnech 31. 3.–1. 4. 2022 proběhl dvoudenní seminář pro zájemce a budoucí řešitele Turnaje mladých fyziků a Středoškolské odborné činnosti, které vedl Mgr. Hynek Němec, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pracovní setkání bylo zaměřeno na postupy při řešení konkrétních úloh. Studenti se učili hledat a vytvářet své teorie k měření, ověřovat je následným pokusem a měřením hodnot veličin. Učili se, jak matematicky odvodit výsledek měření a jak pracovat s úpravou vzorců pro potvrzení výsledků z měření.

Studenti během semináře aktivně spolupracovali, navíc měli možnost získat od jednoho z porotců soutěže obsáhlou zpětnou vazbu k předloženému řešení povinných úloh, doplňující rozbor a objasnění dosažených výsledků hodnocení.

Cílem semináře bylo vyzdvihnutí silných stránek předloženého řešení, upozornění na jeho nedostatky a zodpovězení doplňujících dotazů řešitelů tak, aby budoucí soutěžící získali impuls pro další práci a přenesli nabyté zkušenosti a postřehy i do řešení ostatních úloh TMF.

Foto: Aneta Maceczková, 6. SxA

Mgr. Melánie Gaierová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578