Exkurze do věznice v Karviné

Dne 31.01.2017 v odpoledních hodinách mohli poprvé nahlédnout za  zdi Věznice Karviná studenti Gymnázia Josefa Božka z Českého Těšína.  Jednalo se o pilotní projekt v rámci doplnění výuky teorie práva.

Před vstupem do věznice se všichni studenti podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté již mohli ve dvou skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorců, speciální pedagožky a vychovatelky získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů.

Součástí prohlídky věznice byla i názorná ukázka výzbroje a výstroje příslušníků eskortní směny. Prohlídka věznice byla zakončena besedou s ředitelem věznice plk. Mgr. Květoslavem Jordánem a jeho služebním zástupcem plk. Mgr. Petrem Pitvorem.

Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro studenty přínosné akce. Je třeba podtrhnout, že celý projekt vznikl ve spolupráci s Městskou policii Český Těšín, kterou zastupoval manažer prevence kriminality Petr Glaic.

Věříme, že tato návštěva nebyla pro studenty poslední.

Ještě jednou děkujeme.

 

Mgr. Richard Moldrzyk

Fotogalerie

Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné Exkurze do věznice v Karviné

Zpět na aktuality