Europass k maturitnímu vysvědčení pro naše absolventy

Naši maturanti si moho nechat ve škole vystavit Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení za účelem usnadnění hledání dalšího studia nebo zaměstnání doma i v zahraničí.

Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem.

 

Dodatky:

EDO-79-41-K_41 Gymnazium (denní studium)-Čeština  (*.pdf)

EDO-79-41-K_41 Gymnazium (denní studium)-Angličtina  (*.pdf)

EDO-79-41-K_41 Gymnazium (denní studium)-Němčina (*.pdf)

EDO-79-41-K_41 Gymnazium (denní studium)-Francouzština (*.pdf)

-  EDO-79-41-K_81 Gymnazium (denní studium)-Čeština  (*.pdf)

-  EDO-79-41-K_81 Gymnazium (denni studium)-Angličtina  (*.pdf)

EDO-79-41-K_81 Gymnazium (denní studium)-Němčina (*.pdf)

EDO-79-41-K_81 Gymnazium (denní studium)-Francouzština (*.pdf)

 

Více informací k dispozici na:

http://europass.cedefop.europa.eu

http://www.europass.cz

Zpět na aktuality