Erasmus v litevské Kedainiai

Erasmus+ v litevské Kedainiai

 „Bullying and Cyber-Bullying: How to Prevent and Fight the Violence at School“

 

V rámci projektu Erasmus+, který podporuje mezinárodní spolupráci ve všech sférách výchovy a vzdělávání, jsme navštívily ve dnech 2. 5. – 6. 5. 2017 spolu se zástupci 8 škol různých zemí EU gymnázium v litevské Kedainiai.

Hlavní náplní projektu byly interaktivní semináře, které se věnovaly šikaně a kyberšikaně, a pracovní schůzky, na nichž byly hodnoceny výsledky dosavadních projektových činností. V rámci ideového zaměření akce jsme také společně navštívili v hlavním městě Vilniusu „Muzeum obětí genocidy“, které mapuje tragickou kapitolu v historii tohoto malého pobaltského národa, v níž bylo Sověty deportováno z Litvy do gulagů nebo vyhnanství na 130 000 lidí a další tisíce byly mučeny a usmrceny.

Prohlédly jsme si také hostitelskou školu, která si letos připomíná 370 let svého založení, a žáci tohoto prestižního gymnázia se nám představili bohatým kulturním programem. Součástí zahraniční návštěvy bylo také vzájemné poznávání kultury, mentality a způsobu života v různých zemích EU. Se současností i historií Litvy jsme se částečně seznámily prostřednictvím prohlídky dvou největších litevských měst – Vilniusu a Kaunasu.

S citátem „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli“, se účastníci akce v sobotu rozloučili.

 

Mgr. S. Belanová, Mgr. I. Dluhošová

Fotogalerie

Účastníci setkání Slavnostní přivítání na gymnáziu Prohlídka školy Prohlídka školy Prohlídka školy Přijetí na radnici Přijetí na radnici 370 výročí školy Kulturní program Kulturní program Kulturní program Kulturní program Kulturní program Gymnázium

Zpět na aktuality