Erasmus plus - jazykový kurz na Maltě

V rámci realizace projektu Blíž Evropě, vstříc kvalitě, který je součástí programu Erasmus+, klíčová akce 1 určeného pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jsem se zúčastnil dvoutýdenního jazykového kurzu na Maltě.

Cílem této aktivity je rozšíření jazykových schopností a dovedností vyučujících přírodovědných předmětů. Kurz na Maltě byl završením celoročního studia v kurzu anglického jazyka.

Zdejší jazykové školy mají dlouholetou tradici a velmi dobrou kvalitu. Nabízejí kurzy
GENERAL ENGLISH,BUSINESS ENGLISH 20, BUSINESS ENGLISH INTENSIVE 30 .

Dále také kurzy zakončené zkouškou - CAMBRIDGE Examination Course:
KET, PET, FCE, CAE, CPE (vše 8 – 10 týdnů).

Kurz byl velmi pečlivě připraven, výuka probíhala na úrovni stanovené rozřaďovacím testem
a pohovorem ve skupině s 5 účastníky. Rozsah zahrnoval vždy dopolední část s lektorem
(celkem 2 x 20 hodin) a odpolední aktivity určené speciálně účastníkům kurzů 50+ zaměřené na poznávání historie
a současnosti Malty – vše s odbornými průvodci s výkladem v angličtině.

Výuková část byla zaměřena na rozšiřování slovní zásoby a získávání praktických dovedností v konverzaci na praktická témata.

Odpolední poznávací část vedla k rozvoji dovedností spojených s porozuměním mluvenému slovu, případně porozumění psaným podpůrným materiálům.

Pro mne osobně to byla skvělá zkušenost. Nejen pro intenzivní výuku a zdokonalení v cizím jazyce,
ale i pro setkání s celou řadou výjimečných lidí, ať už z řad lektorů a průvodců, tak i kolegů studentů.

Navíc prostředí ostrova Malta je velmi krásné, naplněné historickými památkami i krásnými přírodními scenériemi.

PaedDr. Jiří Pavelka

 

 

 

Fotogalerie

Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě Erasmus + - jazykový kurz na Maltě

Zpět na aktuality