• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Den s překladem na Ostravské univerzitě

1. místo naší studentky za překlad neliterárního textu z francouzštiny

Překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity pro studenty středních a vysokých škol, tzv. Den s překladem, zažila letos svůj 17. ročník. Bylo možné soutěžit v devíti různých jazycích. V lednu proběhlo školní kolo v překladu z francouzského jazyka, ve kterém si naši studenti měli možnost zvolit překlad jednoho ze dvou nabízených textů. Tyto texty předem určila Filozofická fakulta OSU a my jsme do univerzitního kola zaslali dva nejzdařilejší překlady. Překlad literárního textu Kláry ZEMANOVÉ z 2. A a neliterárního textu Noemi KUKLIŠOVÉ ze 3. A.

V úterý 8. března 2022 se konalo ve velkém přednáškovém sále FF OSU slavnostní vyhlášení výsledků a naše studentka Noemi KUKLIŠOVÁ vyhrála 1. místo se svým překladem „Byla země vždy modrá?“.

Součástí slavnostního vyhlášení byla dopolední konference, během které si soutěžící nejenom vyslechli velmi poutavé přednášky profesionálních překladatelů, ale také s nimi mohli debatovat o tom, co obnáší jejich práce. Odpolední překladatelské workshopy z jednotlivých jazyků byly zaměřeny na rozbor překladů soutěžních textů a na krátká překladatelská cvičení s použitím různých překladatelských postupů.

Celý program byl velmi zajímavý a inspirativní.

Oběma našim studentkám děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme Noemi k vítězství.

Jak hodnotí Den s překladem Klára ZEMANOVÁ z 2.A

Dne 8. 3. 2022 jsme společně s paní profesorkou Šteflovou zavítaly na Filozofickou fakultu v Ostravě. Vše to ale začalo v lednu, kdy jsme dostali nabídku překladu literárního nebo neliterárního textu z francouzského jazyka. Studenti na překladech pracovali samostatně doma, ale směli své překlady prokonzultovat s vyučujícími. Poté byly svěřeny do rukou profesorů, prošly řádným hodnocením a v poslední fázi byly vybrány ty nejlepší., které putovaly dále na Ostravskou univerzitu. Ke konci února přišla pozvánka na Den s překladem, jednalo se o 17. ročník velmi úspěšné soutěže. Pozváni byli všichni autoři odevzdaných překladů. Program byl velmi pestrý. V úvodu došlo k vyhodnocení soutěže a předání diplomu výhercům. Jedním z nich byla naše studentka Noemi KUKLIŠOVÁ (3.A), která obdržela 1. místo za překlad neliterárního textu. Dále následovaly přednášky velmi významných osobností, které se s přítomnými podělily o jejich zkušenosti s překládáním a rady pro potenciální budoucí překladatele. Přednášejícími byli například: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU Mgr. Vít Kazmar, Ph.D., UK Praha, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., JČU, České Budějovice nebo Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D., UK Praha. Hovořilo se také mimo jiné o překladech z angličtiny, ruštiny, japonštiny, španělštiny nebo němčiny. Toto setkání bylo pro nás nesmírně důležité, přínosné a obohacující.

Mgr. Andrea Šteflová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578