Demokracie a já

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 jsem se zúčastnila jednodenního workshopu "Demokracie a já", který proběhl v Ostravě. Je připravován Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

Vše začalo o půl deváté, kdy jsme byli krátce seznámeni s programem a následně rozděleni do skupin, abychom se postupně seznámili. Probírali jsme ve skupinách témata, jako jsou evropské volby, občanská participace, dokonce jsme se dozvěděli, co se stane, když se to nestane a nakonec jsme si vytvořili politickou stranu. Po třicetiminutové přestávce na připravený oběd jsme se znovu rozdělili do skupin a měli možnost, zeptat se na jakékoliv otázky tří přítomných hostů: starosta jedné z městských částí Ostravy, předseda hnutí Duha a hejtman školství, mládeže a tělovýchovy pro Moravskoslezský kraj.

Ve skupinách jsme si vytvořili za pomoci pana hejtmana projekt, ve kterém budeme dále pokračovat, jelikož máme šanci přednést ho před odbornou porotou 20. května v Praze. Tento workshop jsem si velmi užila, získala nové zkušenosti, vědomosti a seznámila se ostatními účastníky. Myslím, že je velmi důležité, aby se především mladí lidé začali zajímat o

politiku a volby.

Markéta Lipowská 2. A

 

Fotografie: Vlastní + zdroj stránky https://eutis.cz/projekty/demokracie-a-ja/

Fotogalerie

Demokracie a já Demokracie a já Demokracie a já Demokracie a já Demokracie a já Demokracie a já Demokracie a já

Zpět na aktuality