Dějepisná exkurze na jižní Moravu

Ve dnech 9. a 10. května jsme se jakožto dějepisní seminaristé předmaturitních ročníků zúčastnili naučné exkurze
na jižní Moravu. Hlavním tématem prvního dne byla jedna z nejvýznamnějších bitev napoleonských válek – bitva tří císařů. V jejím rámci jsme navštívili několik míst spjatých s touto událostí, mj. i slavkovský zámek rodu Kouniců, kde všichni 3 císařové postupně přespali.

Díky kontaktům pana ředitele nám byl poskytnut nocleh v benediktinském klášteře v Rajhradu. Zde jsme měli možnost prohlédnout si téměř celý objekt (i části veřejnosti nepřístupné), a to zásluhou jednoho z členů řádu - bratra Františka. Seznámil nás nejen s pohnutou historií kláštera, ale i se současným způsobem života benediktinských mnichů.

Druhý den nás čekala návštěva klášterního vinného sklípku a města Kroměříže, kde jsme si prohlédli arcibiskupský zámek, včetně jeho galerie s druhým nejdražším obrazem v Evropě. Celý výlet byl doplněn průvodcovskými službami pana plukovníka Valdštýna, který nám podal cenné informace nejen o památné bitvě u Slavkova a způsobech vedení boje, ale i o tehdejší vojenské technice a strategii.

Zájezdu jsme si všichni užili, i když jsme po dvou dnech přivítali určitý odpočinek od bohatých dějepisných informací.

 

Denis Ferenc, 3. A

Fotogalerie

Rajhrad - benediktinský klášter, foto: RomanM82 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35215923

Zpět na aktuality