• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

ČVUT Praha - StreTech

Naše prezentace na Pražské konferenci StreTech 2017

Ve dnech 6. 6. – 7. 6. 2017 jsme se zúčastnily Pražské konference StreTech, kde jsme prezentovaly naší práci SOČ z fyziky:  Jednotka - Karát. Na tuto konferenci jsme se pečlivě připravovaly. Naučily jsme se vytvořit poster, kde jsme přesně formulovaly obsah naší práce a způsob měření. Náš poster se komisi velmi líbil, byly jsme pochváleny za to, jak byl přehledně uspořádaný, jasně definované body práce, kde účastníci hned vidí, co dané téma obsahuje.

První den jsme po příjezdu do Prahy navštívily fakultu ČVÚT, kde jsme si prohlédly její výukové prostory a podívaly jsme se na některé exponáty, které už byly vystaveny předem. Seznámily jsme se i s rozmístěním dalších fakult v okolí, knihoven a kolejí. Následně jsme se ubytovaly v nedalekém hostelu a po večeři jsme se věnovali další přípravě na naší prezentaci práce.

Druhý den jsme od 8 hodin rána věnovaly přípravě našeho místa – prezentace. Byla tam celá řada studentů, kteří měli vytvořené zajímavé práce z různých škol. Měly jsme možnost shlédnout jejich práce a prodiskutovat s nimi jejich témata.

Dalším přínosem bylo pozvání rektora ČVÚT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. Pro vyučující byla konference, kde se probíraly problémy a způsob práce s talentovanými žáky, možnostmi využití aktivit ČVUT pro školy. Za naše gymnázium se tohoto setkání zúčastnila Mgr. Melánie Gaierová.

Od 10 hodin jsme již prezentovaly naši práci všem zájemcům z řad profesorů ČVÚT, studentů a vyučujících z jiných škol. Naše práce zaujala spoustu vyučujících, zvládly jsme přesvědčit všechny o své práci, v čem nás obohatila a jaký měla přínos do budoucna pro naše studium. Potěšilo nás, že pochválili a ocenili kvalitu naší práce a tím i práci vyučující na našem gymnáziu.

Krásnou tečkou bylo, že jsme se prošly slunečnou Prahou a navštívily jsme spoustu historických památek. Získaly jsme spoustu nových zážitků a zkušeností, které využijeme v našem dalším studiu. Rozhodně doporučujeme zkusit něco podobného našim spolužákům.

Odkaz na první (amatérské) video z konference StreTech 2017 = 7.6. 2017 (Ing. Karel Vítek, CSc.
ČVUT v Praze): https://ulozto.cz/!hnlV4og9SSSZ/170607-stretech-2017-mpg

 

Foto Mgr. Melánie Gaierová


 

Caroline Škorňová, 3. A

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578