• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

CLIL v Athénách severu – Edinburghu

Díky zapojení naší školy do projektu ERASMUS+ jsem měla jedinečnou možnost strávit dva týdny ve skotském Edinburghu. Účastnila jsem se kurzu „Enhanced English Skills for Teaching CLIL“.

Od 6. 9. do 17. 9. 2021 jsem přijala opět roli studentky a spolu s kolegyněmi z Polska, Holandska a Chorvatska jsem se věnovala získávání nových informací. Výuka CLIL je zaměřena na Content and Language Integrated Learning. Jedná se tedy o obsahově a jazykově integrované vyučování, jinak (jednodušeji?) řečeno výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu.

Zároveň jsme s pomocí našich učitelů vstřebávaly nezaměnitelnou atmosféru města. Edinburgh je označován mnoha přídomky, které si ale netroufali popsat ani takoví mistři slova, jakým byl Dr. Samuel Johnson, autor prvního slovníku anglického jazyka, který řekl, že je to město natolik známé, že se vymyká jakémukoli popisu. Snad tedy jen parafráze slov H.W.Williamse: „Athény severu“, ale bez toho vedra.

Nabyté znalosti i získané dojmy mi jistě poslouží ke zkvalitnění a zatraktivnění své práce se studenty.

RNDr. Pavlína Kochová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578