ČJ - Učebnice a literatura:

UČEBNICE PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

 

Pro 1.–4. ročník osmiletého gymnázia (primu–kvartu ) – v majetku školy:

 

Prima:       KRAUSOVÁ, Zdeňka, Renata TERŠOVÁ a Helena CHÝLOVÁ. Český jazyk 6: pro základní školy
                  a víceletá gymnázia : [nová generace]. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-403-7.

                  KRAUSOVÁ, Zdeňka, Renata TERŠOVÁ a Helena CHÝLOVÁ. Český jazyk 6: pro základní školy
                  a víceletá gymnázia : [nová generace]. Pracovní sešit. Plzeň: Fraus,
                  2013. ISBN 978-80-7238-404-4.

                  Soukal, J.: Čítanka 6: Literární výchova pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající  ročník
                  víceletých gymnázií. Praha: SPN, 2003. ISBN 80-7235-229-6.

                  Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha, ISBN 978-80-7235-438-2
 

Sekunda:  KRAUSOVÁ, Zdeňka. Český jazyk 7: pro základní školy a víceletá gymnázia : [nová generace].
                  Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-876-9.

                  KRAUSOVÁ, Zdeňka. Český jazyk 7: pro základní školy a víceletá gymnázia : [nová generace].
                  Pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-877-6.

                  Soukal, J.: Čítanka 7 pro 7. ročník ZŠ, SPN.

                  Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ. SPN Praha, ISBN 978-80-7235-438-2
 

Tercie:      KRAUSOVÁ, Zdeňka, Martina PAŠKOVÁ, Pavel RŮŽIČKA, Helena CHÝLOVÁ, Martin PROŠEK
                  a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus,
                  2014. ISBN 978-80-7489-022-2.

                  KRAUSOVÁ, Zdeňka, Martina PAŠKOVÁ, Pavel RŮŽIČKA, Helena CHÝLOVÁ, Martin PROŠEK
                  a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. Pracovní sešit.
                  Plzeň: Fraus, 2014. ISBN 978-80-7489-023-9.

                  Soukal, J.: Čítanka 8 pro 8. ročník ZŠ. SPN Praha, ISBN 80-7235-181-8.

                  Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ. SPN Praha, ISBN 978-80-7235-438-2.
 

Kvarta:      KRAUSOVÁ, Zdeňka, Martina PAŠKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ, Pavel RŮŽIČKA, Helena CHÝLOVÁ
                  a Martin PROŠEK. Český jazyk 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus,
                  2015. ISBN 978-80-7489-044-4.

                  KRAUSOVÁ, Zdeňka, Martina PAŠKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ, Pavel RŮŽIČKA, Helena CHÝLOVÁ
                  a Martin PROŠEK. Český jazyk 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus,
                  2015. ISBN 978-80-7489-043-7.

                  Soukal, J.: Čítanka 9 pro 9. ročník ZŠ. SPN Praha, ISBN 80-7235-197-4.

                  Soukal, J.: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ. SPN Praha, ISBN 978-80-7235-438-2.

 

Pro 1.–4. ročník čtyřletého gymnázia a 5.–8. ročník osmiletého gymnázia (kvintu–oktávu) – žáci si kupují sami na burze učebnic v září, nebo je možné hromadné objednání se slevou:
 

1. ročník + kvinta:

Bláhová, Renata, a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. Učebnice. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Bláhová, Renata, a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. Pracovní sešit. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-779-3.

Hoffmannová, J., Ježková J., Vaňková, J.: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyk pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-780-9

Bezpalcová, V. a kol.: Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň, Fraus 2011, ISBN 978-80-7238-782-3.
 

2. ročník + sexta:

Polášková, Taťána, a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol. Učebnice. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Polášková, Taťána, a kol.: Literatura pro 2. ročník středních škol. Pracovní sešit. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: Mluvnice – učebnice českého jazyk pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-779-3.

Hoffmannová, J., Ježková J., Vaňková, J.: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyk pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-780-9

Bezpalcová, V. a kol.: Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň, Fraus 2011, ISBN 978-80-7238-782-3..
 

3. ročník + septima:

Andree, Lukáš, a kol.: Literatura pro 3. ročník středních škol. Učebnice. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Andree, Lukáš, a kol.: Literatura pro 3. ročník středních škol. Pracovní sešit. Nakladatelství Didaktis. Brno.

Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: Mluvnice – učebnice českého jazyk pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-779-3.

Hoffmannová, J., Ježková J., Vaňková, J.: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyk pro střední školy. Plzeň, Fraus 2009, ISBN 978-80-7238-780-9

Bezpalcová, V. a kol.: Mluvnice, komunikace a sloh – cvičebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň, Fraus 2011, ISBN 978-80-7238-782-3..
 

4. ročník + oktáva:

Andree, Lukáš, a kol.: Literatura pro 4. ročník středních škol. Učebnice. Nakladatelství Didaktis. Brno, ISBN 978-80-7358-149-7.

Andree, Lukáš, a kol.: Literatura pro 4. ročník středních škol. Pracovní sešit. Nakladatelství Didaktis. Brno, ISBN 978-80-7358-150-3.

Hlavsa, Z., a kol.: Český jazyk pro střední školy I.–IV. ročník. SPN.

Mašková, Drahuše: Český jazyk. Přehled středoškolského učiva. Nakladatelství Petra Velanová. Třebíč.

 

Zpět na Český jazyk