• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

ČJ – maturita

Státní maturitní zkouška z českého jazyka

Didaktický test z českého jazyka a literatury je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Písemná práce a ústní zkoušky jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

Hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Ústní zkouška a písemná práce je hodnocena učiteli jmenovanými ředitelem školy.

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka

Žák vybírá 30 literárních děl, z tvorby jednoho autora si může vybrat maximálně 2 literární díla.

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama.

Pro ústní profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka ve školním roce 2023/2024 sestavila a schválila PK ČJ 28. srpna 2023.

Seznam literárních děl

Zpět na Český jazyk

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578