• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Ceny NFPG 2014

Nadační fond děkoval a oceňoval již potřetí naše nejlepší studenty

Ve středu 7. ledna 2015 se aula gymnázia oblékla do slavnostního hávu a přivítala v příjemné atmosféře řadu hostů, v čele s místopředsedou Nadačního fondu přátel Gymnázia v Českém Těšíně Mgr. Jaromírem Dümlerem a se zástupci správní rady fondu doc. RNDr. Bohumilem Marošem, CSc. (absolventem z roku 1956), který vážil cestu až z Brna, kde žije a dosud působí jako pedagog na Fakultě strojního inženýrství VUT , a Mgr. Karlem Přikrylem.

Tato akce proběhla na naší škole již potřetí a stává se pěknou tradicí. Jejím cílem je setkání se zajímavými hosty – absolventy, starostou města a sponzory našeho gymnázia – a především ocenění našich nejlepších studentů za mimořádné úspěchy a činnost v uplynulém kalendářním období.

Úvodem přátelského setkání byli přivítáni i dřívější absolventi našeho gymnázia, kteří na svou alma mater nezapomínají ani dnes a myslí na ni nejen ve vzpomínkách, ale též v podobě finanční pomoci, jež je v současné ekonomicky nelehké době obzvlášť vítaná. Po kulturním vystoupení školního kvarteta dívek ze třídy 4. A (Venduly Vávrové, Kateřiny Marťákové, Terezy Staroščákové a Veroniky Bockové) za kytarového doprovodu Anežky Pawelkové z Kvinty A seznámil přítomné hosty s novinkami, jež škola zaznamenala v minulém kalendářním roce, ředitel RNDr. Tomáš Hudec. Po fotografické prezentaci, okořeněné příslovečným humorem pana ředitele, proběhl křest knihy vzpomínek našeho absolventa z roku 1951 – doc. PhDr. Břetislava Fajkuse, CSc. Ten přijel na setkání z Prahy, kde bydlí a dosud vyučuje filozofii vědy na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Úryvky z jeho knížky „Z deníků studenta v letech 1945–1951“ (tedy z doby, kdy na našem gymnáziu od tercie do oktávy studoval) dýchly na přítomné hosty atmosférou prvorepublikového poláčkovského humoru a vyloudily na tvářích pobavený úsměv.

Hlavním bodem oficiální části programu pak bylo ocenění nejlepších studentů našeho gymnázia za rok 2014. Diplomem a finanční odměnou za dlouhodobou reprezentaci v kulturní oblasti byly oceněny čtyři dívky již výše zmíněného pěveckého kvarteta ze 4. A. Za vzornou reprezentaci v oblasti sportovní byla oceněna hokejistka Anna Zíková z 2. A, členka ženského týmu národní hokejové reprezentace, jež v současné době tráví čas na turnaji v americkém Bostonu; cenu za ni převzala její maminka. Hlavní cenu NFPG pak obdržel nenápadný a skromný student Kvinty A Petr Bazgier za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia v přírodovědných předmětech, zejména ve fyzice. Hlavním finančním garantem cen se letos stala firma Kovona Systém, a.s., reprezentovaná samotným ředitelem společnosti Ing. Davidem Molinem, rovněž naším absolventem.

Neoficiální část setkání byla pak věnována neformálním diskusím o nejrůznějších tématech týkajících se života školy a protáhla se při stolech s chutným občerstvením až do pozdního večera. Všichni se rozcházeli jen neradi a určitě s nadějnou vyhlídkou na další přátelské setkání podobného druhu.

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek

 

PhDr. Alena Hasáková

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578