• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Božkopis pootevřel dveře do světa!

Erasmus

V dnešní době už skoro každý člověk slyšel o projektu Erasmus a možná se ho i zúčastnil. Nám se této zkušenosti dostalo ve dnech 20. 5. - 28. 5., a to díky práci ve školním časopise. Jako redaktorkám Božkopisu nám byla nabídnuta výměna z vzdělávacího programu Erasmus+, zaměřená na podporu tvořivosti a kreativního myšlení s názvem Handmade theatre. Spolu s námi zde byli mladí lidé z Řecka, Slovenska, Lotyšska a Polska, dorozumívacím jazykem byla angličtina.

Náplní projektu bylo vzdělávání a divadelní praxe. Kupříkladu jeden z workshopů se zaměřoval na studium japonského loutkového divadla „puppet" s ručně vyrobenými papírovými panenkami. Zde jsme poprvé pracovali v týmu a vytvořili krátké představení, při němž jsme si procvičili celkovou organizovanost, práci v týmu a komunikační schopnosti. Jistě si dokážete představit, že domluva mezi pěti národy je velmi složitá, ještě když pracujete se složitým tématem. Další zkouškou naší vzájemné spolupráce bylo natočení krátkých scén na téma, o kterém se ve světě moc nemluví a mnohdy se ani neřeší – téma sexuálního násilí. Naším úkolem bylo vytvoření videí s funkcí prevence.

Hlavním bodem mezinárodní výměny, ke kterému jsme různými divadelními průpravami dospěli, bylo celkové zpracování vlastního divadelního představení - od scénáře přes výrobu kulis a kostýmů k samotným hereckým výkonům, a jeho propagaci. Tématem a zároveň symbolem závěrečné divadelní hry byl kruh. Tento kruh představoval vývoj handmade v průběhu existence lidstva. Od pravěku a výroby primitivních nástrojů jsme se postupně přesunuli do starověkého Řecka k výrobě keramiky a modelování soch. Ve starověkém Egyptě jsme představili výrobu šperků a ukázku egyptských tanců. Ve čtvrté scéně jsme popisovali dobu Marie Antoinetty a s ní spjaté Velké francouzské revoluce. V závěru hry jsme se přesunuli do současné doby a představili rutinní bezmyšlenkovitou práci v továrně, kde si lidé neváží přírodních hodnot. Celé představení končilo požárem, způsobeným lidskými bezohlednými činy, který spojí všechna období dohromady a vzniká tak jednota v podobě kruhu.

Abyste si nemysleli, že jsme se celý týden věnovali jen divadlu! Účastnili jsme se také team buildingů, které utužovaly naše vztahy a stále vylepšovaly naši mezinárodní komunikaci. Každý národ měl ve své režii vždy jeden večer, při němž představil svou vlast se zvyky, jídlem, nápoji a také ukázkou národního tance a jeho následným učením.

Ani ve snu jsme si nepředstavovali kolik skvělých, inspirativních a kreativních lidí zde potkáme, kolik pevných přátelství zde utvoříme a jak moc se nám po všech bude stýskat. Zažili jsme zde spoustu krásných momentů, učili se slova v různých jazycích, bohužel ne vždy jen ta hezká, a například také vyvedli z omylu řeckou fámu, že Praha je stát. Co nás opravdu překvapilo, bylo krásné počasí, které naprosto popřelo vyhlídky meteorologů a umožnilo nám tak pocítit neskutečný chlad Baltského moře. Tato výměna pro nás byla velmi přínosná, odnesli jsme si spoustu nových poznatků, zážitků a zkušeností, za něž vděčíme především paní profesorce Dluhošové a našemu panu řediteli, který nám výjezd umožnil.


 

M. Lampartová a M. Heczková, 2. A

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578