Bi - učebnice

Učebnice pro biologii

Prima

ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Faus, 2010-. ISBN 978-80-7238-917-9

VĚRA ČABRADOVÁ .. [ET AL.]. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia: pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 9788072383023

 

Od školního roku 2013/2014 jsme zavedli novou učebnici pro studenty vyššího gymnázia a nahradili původní edici z nakladatelství Fortuna.

    

 

       Jelínek, J., Ticháček, V.: BIOLOGIE PRO GYMNÁZIA.
       Olomouc. 2014 a novější vydání

 

 

 

Učebnice vystačí jako základ na celé 4 roky studia biologie.

 

Zpět na Biologie