• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Beseda pro žáky v rámci ZSV

Přednáška o antisemitismu

11. února se konala na naší škole beseda o antisemitismu. V samém úvodu zazněla informační prezentace, v níž nám paní Hlávková představila začátky nenávisti vůči židům, průběh jejich segregace od ostatních obyvatel a také vznik plánu na konečné řešení židovské otázky.

Potom následovala hlavní část besedy, v níž se představil pan Eliáše, pamětník, který nám přednesl vytříbenou češtinou svůj pohnutý životní příběh. Všichni jsme pozorně, s dojetím a někteří i slzami v očích naslouchali jeho životním osudům. Dlouhou dobu pobýval v Terezíně, po dvou letech byl spolu s bratrem odtržen od rodiny i známých a přesunut do koncentračního tábora v Osvětimi. Odtud se oba zázrakem dostali k práci při odklízení ruin bombardovaných německých továren. Na konci války se pan Eliáš dostal do Prahy, kde se shledal se svým bratrem. Pověděl nám také o dívce, se kterou se seznámil v Terezíně a která se nakonec stala jeho životní družkou. Tento příběh byl pro nás svědectvím o tom, že přes nelidské podmínky člověk může stále zůstat člověkem.

Přednáška nám ukázala, že je třeba se vyvarovat rasovým předsudkům a bojovat proti jakékoliv ideologii založené na rasové nesnášenlivosti.

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek

Radka Ciencialová, 7. SpA

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578