• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Beseda pro žáky v rámci ZSV

Přednáška o antisemitismu

11. února se konala na naší škole beseda o antisemitismu. V samém úvodu zazněla informační prezentace, v níž nám paní Hlávková představila začátky nenávisti vůči židům, průběh jejich segregace od ostatních obyvatel a také vznik plánu na konečné řešení židovské otázky.

Potom následovala hlavní část besedy, v níž se představil pan Eliáše, pamětník, který nám přednesl vytříbenou češtinou svůj pohnutý životní příběh. Všichni jsme pozorně, s dojetím a někteří i slzami v očích naslouchali jeho životním osudům. Dlouhou dobu pobýval v Terezíně, po dvou letech byl spolu s bratrem odtržen od rodiny i známých a přesunut do koncentračního tábora v Osvětimi. Odtud se oba zázrakem dostali k práci při odklízení ruin bombardovaných německých továren. Na konci války se pan Eliáš dostal do Prahy, kde se shledal se svým bratrem. Pověděl nám také o dívce, se kterou se seznámil v Terezíně a která se nakonec stala jeho životní družkou. Tento příběh byl pro nás svědectvím o tom, že přes nelidské podmínky člověk může stále zůstat člověkem.

Přednáška nám ukázala, že je třeba se vyvarovat rasovým předsudkům a bojovat proti jakékoliv ideologii založené na rasové nesnášenlivosti.

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek

Radka Ciencialová, 7. SpA

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578