Beseda o náhradní rodinné péči

O náhradní rodinné péči v semináři ZSV

Dne 29. ledna 2016 se uskutečnila beseda na téma náhradní rodinná péče, které se zúčastnili  studenti  4.A a Oktávy A. Tato beseda proběhla v rámci dvouletého semináře ze ZSV.  

V samém úvodu se nám paní Mgr. Barbara Konderlová představila a seznámila nás s historií náhradní rodinné péče a sdělila nám pár základních informací o orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Potom následovala hlavní část besedy, v níž jsme se zabývali částmi OSPOD více do hloubky a vysvětlili si význam jednotlivých orgánů. Následovala práce ve skupinách. Naším úkolem bylo seřadit dílčí kroky postupu při žádání o adopci.

Na závěr paní Konderlová zapojila všechny, včetně paní profesorky Belanové, do socialniho experimentu, čímž velice zajímavou a poučnou besedu ukončila.

 

Anna Plášilová a Nina Stránská, 8. OkA

Fotogalerie

Beseda o náhradní rodinné péči

Zpět na aktuality