Beseda o Chartě 77

    V pátek 6. října 2017 proběhla v učebně Oktávy A přednáška o Chartě 77 spojená s besedou, které se zúčastnili studenti 3. a 4. ročníků dějepisného semináře a semináře z moderních dějin.


     Vzácným hostem tohoto setkání byla paní Petruška Šustrová, jedna z prvních signatářek Charty 77 a její mluvčí v roce 1985. Paní Šustrovou doprovázela Mgr. Monika Horsáková, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Přírodovědecko-filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě, která je autorkou několika filmů věnujících se problematice činnosti tohoto neformálního společenství občanů, které upozorňovalo na porušování lidských práv v komunistickém Československu. Studenti měli možnost zhlédnout několik dokumentárních filmů a vyslechnout si svědectví o době komunistické normalizace, pronásledování a věznění chartistů.


     Zvláštní pozornost pak byla věnována spolupráci chartistů s polským hnutím Solidarita.

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77 Beseda o Chartě 77

Zpět na aktuality