• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Bavíme se s fyzikou

V letošním roce byl vytvořen projekt „Oblast tajemných sil“ pro žáky sekundy z českotěšínského gymnázia a žáky z 5. a 8. ročníku ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská. Akce proběhla dne 23. 10. 2017.

Žáci gymnázia předvedli žákům ze základní školy, že je baví učení a poznávání nových věcí, že fyzika může být zajímavá a poučná. Byla to pro ně nová zkušenost s projektovou výukou. Činnosti je bavily a motivovaly ke spolupráci s druhými. Žáci osmé třídy měli možnost poznat znalosti studentů gymnázia a vnímat jejich přístup k učení.

Projekt byl zaměřený na poznávání různých druhů sil, vysvětlení fyzikální podstaty jevů. Nejvíc se žákům líbily praktické pokusy. Žáci měli možnost zkoumat fyzikální zákonitosti přímo v procesu, a vyvozovat tak vysvětlení jednotlivých dějů. V projektu si vyzkoušeli i své logické uvažování a užití znalostí. Průběh experimentů sledovali pozorně a se zájmem.

Starší žáci měli rozsah učiva širší, dozvěděli se více informací na dané téma, viděli další zajímavé pokusy a mohli si vyzkoušet své znalosti z fyziky. Některé úlohy byly záměrně zadány jako problém, který bylo nutno vyřešit. Žáci si tak vyzkoušeli své dovednosti nebo schopnosti analyzovat a řešit úkoly.

Další částí projektu bylo vytvoření panáčka s využitím magnetických částí. Tato část projektu se žákům velmi líbila, protože všichni museli sestavení figurky zvládnout, a uplatnit tak dovednosti a znalosti získané během dopoledne.  

Projekt byl opět velmi úspěšný a věříme, že alespoň trochu pomohl  žákům najít novou cestu k učení a poznání.

 

Mgr. Melánie Gaierová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578