• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

2.A součástí projektu “Samet na školách”

Žáci třídy 2. A se v úterý 14. 11. 2023 zúčastnili interaktivního workshopu o kolektivizaci a poválečné době, který pořádala organizace Post Bellum. Jak se jim tato historická lekce líbila? Co se naučili a jaké zážitky si odnesli? Přečtěte si o  jejich zkušenosti v článku.

V úterý 14. 11. 2023 se žáci třídy 2. A zúčastnili workshopu s názvem "Samet na školách", který zajišťovali pracovníci organizace Post Bellum. Akce byla věnována kolektivizaci a období bezprostředně po druhé světové válce. Formou aktivní práce a zábavného učení měla přispět k pochopení a osvojení si znalostí o této důležité historické etapě.

Cílem workshopu bylo přiblížit žákům významné okamžiky a události spojené s kolektivizací a obdobím po druhé světové válce. Lektoři si dali za úkol propojit teorii s praxí a zajistit prohloubení poznatků hravou formou.

Workshop se nesl ve znamení interaktivity a zapojení všech žáků. Skupiny pracovaly společně na různých úkolech a aktivitách, které oživily jejich chápání historických souvislostí. Vzhledem k tématu byl kladen důraz nejen na faktické informace, ale také na emocionální prožitek dané doby. Hry, role a diskuse tak vytvořily prostor pro živou interakci a umožnily žákům lépe klíčovým tématům porozumět a zapamatovat si je.

Workshop "Samet na školách" se stal nejen prostředkem k hlubšímu pochopení historických událostí, ale také příležitostí k posílení kolektivního ducha třídy. Žáci odcházeli z akce s novými poznatky a perspektivou, která jim umožní lépe vnímat nejen minulost, ale i současnost.

Těšíme se na další podobné projekty, které nejen obohacují vzdělávání na naší škole, ale také posilují pouta mezi žáky a rozvíjejí jejich zájem o historii.

Mgr. Petr Beniač

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578