1. místo v překladatelské soutěži

V úterý 10. 3. v rámci Dne s překladem proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků překladatelské soutěže. Tuto soutěž již 15. rokem pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity pro studenty vysokých škol a již druhým rokem je soutěž nabízena také studentům škol středních.

Středoškolští soutěžící si mohli vybrat jeden ze dvou textů (literární či neliterární) v 6 nabízených jazycích. Z našich studentů se do soutěže zapojil Ondřej Gajda (septima), který se rozhodl přeložit z francouzštiny text neliterární, a to publicistický článek o objevení vodní páry v blízkosti exoplanety.

Ačkoli si Ondřej vybral náročný text plný odborných termínů, hravě si s překladem poradil a odborná porota jeho práci vyhodnotila jako nejlepší.

Společně s ostatními oceněnými převzal od děkana FF OU diplom za 1. místo a drobné ceny a zúčastnil se konference věnované překladu. Mohl se tak setkat s tlumočníky, překladateli a odborníky z praxe a přijmout několik cenných rad od lidí, kteří se jazykem a překládáním živí. Odpoledne pak následovaly překladatelské workshopy, v nichž mohli soutěžící podiskutovat nad konkrétními problémy soutěžních překladů.

Všestrannému Ondrovi k 1. místu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

-dv-

Fotogalerie

1. místo v překladatelské soutěži 1. místo v překladatelské soutěži 1. místo v překladatelské soutěži 1. místo v překladatelské soutěži

Zpět na aktuality