ZSV - odkazy

Užitečné odkazy:

www.vlada.cz (Vláda ČR)
www.psp.cz (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)
www.senat.cz (Senát Parlamentu ČR)
www.hrad.cz (Prezident ČR a Pražský hrad)
www.volby.cz (Volební výsledky v ČR od r. 1994)
www.euroskop.cz (Vše o Evropské unii)
www.eurodesk.cz (Evropská informační služba pro mládež)
www.fss.muni.cz (Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno)

www.czso.cz (Český statistický úřad)
www.cvvm.cas.cz (Centrum pro výzkum veřejného mínění)
www.soc.cas.cz (Sociologický ústav AV ČR – naše společnost, trendy)
www.ivtt.net/ (Tabuizovaná témata: rozdíly mezi rasami, Romové, judaismus, eugenika, rozdíly mezi muži a ženami,apod.)

www.psychologi­e.cz/ (Odkazy, články, krizová centra, testy, kurzy, apod.)
www.sweb.cz/psycho­logie/ (Obecná psychologie, vývojová psychologie, články)
www.portal.cz/psycho/ (časopis Psychologie dnes)
www.portal.cz/de­fault (Portál – novinky, knihy, ukázky)

www.mfcr.cz (Ministerstvo financí ČR)
www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
www.vse.cz (VŠE Praha)
www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

www.sbirka.cz/ (Sbírka předpisů ČR)
www.mvcr.cz/sbir­ka/ (Sbírka zákonů ČR)
www.onlinedata­.cz/zakony/ (Zákony a vyhlášky)
www.ochrance.cz (Veřejný ochránce práv)
www.fpr.juris­tic.cz/ (Právnická fakulta ZČU Plzeň)
www.prf.cuni.cz/ (Právnická fakulta UK Praha)
www.sagit.cz (Zákony)

 

Zpět na ZSV