Vyhlášení přijímacího řízení

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín,

příspěvková organizace

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín příspěvková organizace, zastoupené RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021:

 

  1. obor 79-41-K/41 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ

 

  1. obor 79-41-K/81 Gymnázium - první ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia – pro žáky 5. tříd ZŠ

 

U obou oborů vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nemusí předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 

 

V Českém Těšíně dne 30. ledna 2020                                                RNDr. Tomáš Hudec, v. r.

                                                                                                            ředitel školy