Vedení

Vedení školy

ředitel školy

a koordinátor ŠVP

RNDr. Tomáš Hudec e-mail: hudec@gmct.cz tel.: 591 144 346 mobil: 734 796 880
zástupce ředitele školy Mgr. Radek Duda e-mail: duda@gmct.cz tel:: 591 144 348

Specializované činnosti

výchovný poradce a koordinátor spolupráce školy
a zaměstnavatele
Mgr. Monika Lýsková tel.: 591 144 370 e-mail

metodik prevence a školní kariérový poradce

Mgr. Simona Belanová tel.: 591 144 365 e-mail
metodik a koordinátor ICT PaedDr. Jiří Pavelka tel.: 591 144 363 e-mai
školní koordinátor EVVO Mgr. Jarmila Kudělová tel.: 591 144 359 e-mail