Úřední deska gymnázia

Informace o škole

Adresa:

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o.
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. organizace
Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

Studijní obory:

čtyřleté studium (obor 79–41-K/41 Gymnázium)
osmileté studium (obor 79–41-K/81 Gymnázium)

Studijní obory

Učební plány

Studium osmileté i čtyřleté vychází ze schválené vzdělávací koncepce dle učebních plánů gymnázia se čtyřletým studijním plánem a učebních plánů gymnázia s osmiletým studijním plánem.

Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Telefonní kontakty:

Sekretariát:              +420 558 746 431, +420 591 144 345    
                                  mobil: 730 183 954

Ředitel

a koordinátor ŠVP: 

                    +420 591 144 346,

 mobil: 734 796 880

Zástupce ředitele:    +420 591 144 348

Specializované činnosti

výchovný a školní kariérový poradce Mgr. Monika Lýsková tel.: 591 144 370

metodik prevence

a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Mgr. Simona Belanová tel.: 591 144 365
školní speciální pedagog Mgr. Daniela Köllnerová tel.: 591 144 365
metodik a koordinátor ICT PaedDr. Jiří Pavelka tel.: 591 144 363
školní koordinátor EVVO Mgr. Jarmila Kudělová tel.: 591 144 359

Způsob hospodaření školy

Škola s právní subjektivitou, příspěvková forma hospodaření.

Ekonomika:  

              +420 591 144 349

Součásti školy

Školní jídelna (nachází se v budově školy)

 

e-mail:      sekretariat@gmct.cz

e-mail pro úřední korespondenci: gct@po-msk.cz


ID datové schránky: tyhfxin

státní škola s právní subjektivitou
IČO: 62331639
IZO: 000601578

Bankovní spojení:
Gymnázium:                                             101 288 824/0300
Účet pro platby za akce pro žáky:            246 963 691/0300
                                                                  (podrobnosti a pokyny najdete ZDE )
Školní jídelna:                                          248 722 592/0300
SRPŠ:                                                       43 – 859 269 0207/0100
Sportovní klub Gymnázia Josefa Božka: 250 058 6019/2010

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.