Školní řád

Školní řád od 1. 4. 2020  (včetně pravidel pro hodnocení a klasifikace žáků)

-  Provozní řád  (Příloha Školního řádu č.1)