PZ

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na těchto webových stránkách i u vstupu do budovy školy dne 27. 4. 2018 do17 h.

Zpět na aktuality