Projekt - Přírodovědné laboratoře

Přírodovědné laboratoře - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
projekt: CZ.1.10/2.1.00/29.01539

 

Naše škola se stala partnerem Moravskoslezského kraje v projektu Přírodovědné laboratoře realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti a pestrosti výuky, aby bylo možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Výstupem projektu pro naši školu je nově vybudovaná učebna přírodovědných předmětů a modernizovaná laboratoř chemie.

Učebna přírodovědných předmětů byla vybavena nábytkem pro žáky s potřebnými rozvody a dalším prvky s úložnými prostorami pro pomůcky. Další částí je demonstrační stůl s keramickou plochou pro pokusy a potřebnými rozvody, doplněný multimediální katedrou.
Multimediální vybavení učebny pak zahrnuje počítač, dataprojektor, speciální tabuli a zvukovou aparaturu. 

Součástí učebny je sada pomůcek pro výuku fyziky, chemie a biologie tvořená měřicími sadami Vernier, elektronickými stavebnicemi Boffin.

Měřicí sady Vernier obsahují měřicí rozhraní, multilicenci ovládacího software, voltmetr, ampérmetr, siloměr, teploměr bodový i termočlánek, sonar, luxmetr, mikrofon, teslametr, senzor tlaku plynu, senzor relativní vlhkosti vzduchu, čidlo pH, senzor plynného kyslíku, senzor oxidu uhličitého, senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku. To vše v počtech umožňujících práci 5 pracovních skupin.

Pro práci s měřicími sadami je učebna vybavena 5 notebooky, které využívají wi-fi připojení ke školní síti. Demonstrační a multimediální část byla doplněna vizualizérem.

Laboratoř chemie byla vybavena novými laboratorními stoly napojenými na stávající rozvody vody, odpadu, elektro a plynu, s keramickým dřezem, stojánkovou baterií a potřebnými úložnými prostorami a laboratorními židlemi. Dále byla laboratoř vybavena odsávací a filtrační jednotkou a skříňkami na váhy a pomůcky.

Využití nových učeben:

V učebně pro výuku přírodovědných předmětů probíhají hodiny fyziky a chemie celých tříd, kde je využito zejména multimediálních a demonstračních možností učebny – předvádění pokusů, s možností doplnit je měřením s počítačovou měřicí sadou.
Dále se zde uskutečňují cvičení z fyziky i chemie, kde měření probíhá s využitím měřicích sad nebo elektronických stavebnic.

V laboratoři chemie probíhají nejen cvičení z chemie, ale je využívána chemickým kroužkem pracujícím při Středoškolském klubu naší školy. Tyto prostory jsou využívány také při prezentacích školy v rámci Dnů otevřených dveří apod.

Nové vybavení učeben umožnuje, aby výuka přírodovědných předmětů byla pro žáky zajímavá, přitažlivá a byla na úrovni možností současného počítačového vybavení.
Snažíme se získat co nejvíce studentů pro přírodní vědy a naplňovat tak cíle projektu.

 

ZPĚT na projekty