Projekt COMENIUS

Program celoživotního učení – Comenius Partnerství škol

V letošním školním roce se naše gymnázium opět zapojilo do mezinárodní projektové činnosti v rámci Programu celoživotního učení – Comenius Partnerství škol. Navázali jsme tak na minulá období, kdy jsme byli partnery již dvou projektů „Let´s play to go blond differences“, zaměřeného na problematiku rasové diskriminace a „Culture, indicator of the nations assets“ , zaměřeného na folklórní a kulturní bohatství každého zúčastněného státu v projektu.

Základní údaje o projektu

Název projektu: „Crossing The Borders “ ( Vzdělávání bez hranic)

Manažer projektu: Mgr. Richard Moldrzyk

Koordinátorka projektu: Mgr. Daniela Köllnerová

Číslo smlouvy: COM – MP – 2013 – 202

Garant:
Program Comenius je pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a zaměřuje se na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Konzultantka programu Comenius:
Mgr. Justina Trlifajová
LLP/Partnerství škol Comenius

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1
+420 221 850 303 I justina.trli­fajova@naep.cz
www.dzs.czwww.naep.cz
http://www.na­ep.cz/

Termín podání: 21.02.2013

Termín schválení: červen 2013

Výše přiděleného grantu: 20 000 EUR

Termín realizace projektu: 1.8.2013 – 31.7.2015

Předepsaný počet mobilit:
24 (mobilitou se rozumí jedna zahraniční zpáteční cesta jedné osoby uskutečněná v rámci projektu partnerství, a to ze země příjemce do partnerské instituce.)

Partneři projektu:

  1. Ticaret Odasi Sehit Mustafa Gözutok Ortaokulu, Istanbul, Turecko
  2. Colegio Publico Campina de Tarifa, Španělsko
  3. Zespół szkół imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Drobin, Polsko
  4. Osnovna šola Brežice Elementary School, Slovinsko

ZPĚT na projekty