Maturitní témata - profilová část (ústní)

Profilová část ústní maturitní zkoušky 2020/2021

Maturitní témata z předmětů:

Anglický jazyk

 

Francouzský jazyk

 

Německý jazyk


ZSV


Dějepis

 

Geografie

Matematika

 

Fyzika

 

Chemie

 

Biologie


IVT

---------------------------------------------------

V Českém Těšíně dne 30. 9. 2020                                            RNDr. Tomáš Hudec v. r.
                                                                                                      ředitel