Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2021 on-line

Pro všechny zájemce z 5. a  9. tříd ZŠ o studium na naší

(případně jiné střední škole) nabízíme

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Z důvodu nepříznivé epidemické situace přípravné kurzy pro 4leté a 8leté studium proběhnou distanční formou.


Od 15:00 do 15:45 bude realizována výuka matematiky, pak následuje pětiminutová přestávka, a od 15:50 do16:35 proběhne výuka českého jazyka. Výukové materiály k jednotlivým hodinám vám budou zasílány na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do přípravného kurzu.


 

Kurz povedou výhradně učitelé s aprobací pro daný předmět
a probíhat bude 1krát týdně s časovou dotací:

Český jazyk – 10 lekcí cca 45 minut
Matematika – 10 lekcí cca 45 minut

Termíny kurzů: 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.

Od 26.1. kurzy začínají v 15:00.

Pokud vývoj epidemické situace bude příznivý, pak kurzy budou realizovány prezenční formou.

Podmínkou účasti na kurzu je:

a) odevzdání závazné přihlášky – vyplněnou přihlášku můžete odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou na adresu školy či elektronicky na adresu "sekretariat@gmct.cz", formulář přihlášky lze stáhnout (klikněte na obrázek přihlášky):

 

 

 

 

 

 

b) zaplacení kurzovného – osobně v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet školy od ledna 2021 (ČSOB, č. účtu: 101288824/0300, variabilní symbol: 242021, do poznámky prosím uveďte jméno žáka), platby se přijímají do 31. ledna 2021

Cena kurzu z jednoho předmětu je 600,– Kč (10 × 45 min.), cena kurzů z obou předmětů činí 1 000,– Kč.

Kapacita kurzů je omezena. Počet žáků ve skupině a forma kurzů (on-line) se mohou změnit podle aktuální epidemiologické situace.

Plány lekcí přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky:

Plán lekcí  pro žáky 5. tříd ZŠ  (*.pdf)

Plán lekcí  pro žáky 9. tříd ZŠ  (*.pdf)