Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2020

Pro všechny zájemce z 5.9. tříd ZŠ o studium na naší

(případně jiné střední škole) nabízíme

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Kurz povedou výhradně učitelé s aprobací pro daný předmět
a probíhat bude 1krát týdně s časovou dotací:

Český jazyk – 10 lekcí cca 45 minut
Matematika – 10 lekcí cca 45 minut

Kdy: každé úterý od 21. ledna do 31. března 2020

další termíny: 28. 1., 4. 2., 11. 2., 25. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.,31. 3.

skupina pro 8leté studium – začátek vždy v 15:45 hodin

skupina pro 4leté studium – začátek vždy v 15:45 hodin

Kde: v budově gymnázia, na ulici Frýdecké 689/30

Podmínkou účasti na kurzu je:

a) odevzdání závazné přihlášky – vyplněnou přihlášku můžete odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou na adresu školy či elektronicky na adresu "sekretariat@gmct.cz", formulář přihlášky lze stáhnout (klikněte na obrázek přihlášky):

 

 

 

 

 

 

b) zaplacení kurzovného – osobně v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet školy od ledna 2020 (ČSOB, č. účtu: 101288824/0300, variabilní symbol: 242020, do poznámky prosím uveďte jméno žáka), platby se přijímají do 31. ledna 2020

Cena kurzu z jednoho předmětu je 600,– Kč (10 × 45 min.), cena kurzů z obou předmětů činí 1 000,– Kč.

Kapacita kurzů je omezena. Maximální počet žáků v jedné skupině bude 20, min. počet 10.

Plány lekcí přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky:

Plán lekcí  pro žáky 5. tříd ZŠ  (*.pdf)

Plán lekcí  pro žáky 9. tříd ZŠ  (*.pdf)