Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

 

A 1) Astronomická olympiáda (17. ročník) – astronomická a astrofyzikální soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a pro střední školy

G - AB - Š (do 23. 12. 2019), K (16. 1. 2020), Ú (18. - 20. 3. 2020, Opava)

G - CD - Š (do 23. 12. 2019), K (23. 3. 2020), Ú (13. - 15. 5. 2020, Opava)

ZŠ - EF, GH - Š (do 23. 12. 2019), K (23. 3. 2020), Ú (21. - 22. 5. 2020, Hradec Králové)

 

A 2) Biologická olympiáda (54. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ z předmětu přírodopis a biologie

 

kategorie A, B - Š (do 21. 2. 2020); kategorie C, D - Š (do 7. 2. 2020);

kategorie C - O (8. 4. 2020); kategorie D - O (21. 4. 2020); kategorie A - K (27. 3. 2020); kategorie B - K (3. 4. 2020); kategorie C - K (14. 5. 2020); kategorie D - K (22. 5. 2020); kategorie A - Ú (20.- 24. 4. 2020, Olomouc)

 

A 3) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ (28. ročník) – matematická soutěž pro žáky středních škol

 

Š (do 20. 3. 2020), Ú I. kat. (27. 3. 2020), II. kat (27. 3. 2020), III. kat. (27. 3. 2020), IV. kat. (27. 3. 2020), V. kat. (27. 3. 2020), VI. kat. (27. 3. 2020), VII. kat. (27. 3. 2020)

 

A 4) Dějepisná olympiáda (49. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

 

ZŠ, SŠ - Š (11/2019), O (1/2020), K (3/2020), Ú (5/2020)

 

A 5) Fyzikální olympiáda (61. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie)

 

A (4. ročník SŠ) D (do 10. 1. 2020), K (22. 1. 2020), Ú (25. - 28. 2. 2020);

B (3. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

C (2. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

D (1. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

E (9. ročník ZŠ) D (do 10. 1. 2020), O (24. 1. 2020), K (24. 3. 2020);

F (8. ročník ZŠ) D (do 10. 1. 2020), O (24. 1. 2020);

G (7. ročník ZŠ), D (4. 2. - 30. 3. 2020), O (15. 4. - 29. 5. 2020);

 

A 6) Geologická olympiáda (4. ročník) – soutěž ze znalostí geologických disciplín pro žáky ZŠ a studenty SŠ

 

K (do 15. 5. 2020),  Ú (9. - 11. 10. 2020)

 

A 7) Chemická olympiáda (56. ročník) – předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

 

A - Š (7. 11. 2019, Test), K (6. 12. 2019), Ú (27.-30. 1. 2020, Liberec)

B - Š (30. 3. 2020, Test), K (22. 4. 2020)

C - Š (6.-10. 3. 2020 - dle jarních prázdnin, Test), K (2. 4. 2020)

D - Š (3.-11. 2. 2020 - dle jarních prázdnin, Test), O (28. 2.-3. 3. 2020 - dle jarních prázdnin), K (24. 3 .2020)

E - Š (7. 11. 2019, Test), K (27. 11. 2019), Ú (26.-30. 1. 2020, Liberec)

 

A 8) Matematická olympiáda (69. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních  škol

 

Z5 - Š (do 3. 1. 2020), O (29. 1. 2020); Z6 - Š (do 13. 3. 2020), O (7. 4. 2020);

Z7 - Š (do 13. 3. 2020), O (7. 4. 2020); Z8 - Š (do 13. 3. 2020), O (7. 4. 2020);

Z9 - Š (do 3. 1. 2020), O (29. 1. 2020), K (17. 3. 2020); A - Š (10. 12. 2019), K (14. 1. 2020), Ú (22. - 25.3.2020, Teplice)

B - Š (28. 1. 2020), K (31. 3. 2020); C - Š (28. 1. 2020), K (31. 3. 2020); P - Š (do 15. 11. 2019), K (21. 1. 2020), Ú (25. - 27. 3. 2020, Teplice)

 

A 9) Matematický klokan (26. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních škol a středních škol

 

Š, O, K, Ú (20. 3. 2020)

 

A 10) Olympiáda v českém jazyce (46. ročník) – soutěž v českém jazyce pro žáky ZŠ a SŠ

 

ZŠ, SŠ - Š (11 - 12/2019), O (1/2020), K (4/2020), Ú (6/2020)

 

A 11) Soutěž v jazyce anglickém (51. ročník) – soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020); ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (27. 5. 2020, Praha); VG I. B – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020); VG II. B – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (27. 5. 2020, Praha); G III. A – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (28. 5. 2020, Praha); SOŠ III. C – Š (do 31. 1. 2020), O (do 28. 2. 2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (28. 5. 2020, Praha)

 

A 12) Soutěž v jazyce francouzském (49. ročník) – pro žáky žákladních a středních škol

 

4 kategorie dle typu školy a délky studia  ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ I., SŠ II. - Š (2/2020), K (3/2020), Ú (4/2020)

 

A 13) Soutěž v jazyce latinském (48. ročník) – jazyková soutěž pro žáky středních škol

 

2 kategorie dle délky výuky latiny, SŠ A, B - Š (1/2020), R (2/2020), Ú (3/2020)

 

A 14) Soutěž v jazyce německém (51. ročník) – soutěž v německém jazyce určená pro žáky ZŠ a SŠ

ZŠ I. A, G I. - Š (1/2020), O (2/2020); ZŠ II. A, VG II. B, SŠ III. A - Š (1/2020), O (2/2020), K (3/2020), Ú (4/2020, Praha)

 

A 15) Soutěž v jazyce ruském (51. ročník) – pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 

ZŠ a VG – Š (2/2020), K (do 20. 3. 2020). SŠ I, SŠ II a SŠ III – Š (2/2020), K (do 20. 3. 2020), Ú (4/2020, Praha)

 

A 16) Soutěž v jazyce španělském (49. ročník) – pro žáky středních škol

 

SŠ I., II., III. - Š (1/2020), K (3/2020), Ú (4/2020, Praha)

 

A 17) Středoškolská odborná činnost (42. ročník) – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ

 

18 soutěžních kategorií, SŠ - Š (2-3/2020, O (3-4/2020) K (4-5/2020), Ú (6/2020, Most)

 

A 18) Turnaj mladých fyziků (33. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků SŠ v řešení otevřených fyzikálních úloh