Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

 

A 1) Astronomická olympiáda – astronomická a astrofyzikální soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a pro střední školy

A 2) Biologická olympiáda – soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ z předmětu přírodopis a biologie

A 3) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ – matematická soutěž pro žáky středních škol

A 4) Dějepisná olympiáda – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

A 5) Fyzikální olympiáda – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ, ZŠ

A 6) Geologická olympiáda – soutěž ze znalostí geologických disciplín pro žáky ZŠ a studenty SŠ

A 7) Chemická olympiáda – předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

A 8) Matematická olympiáda – matematická soutěž pro žáky základních  škol

A 9) Matematický klokan – matematická soutěž pro žáky základních škol a středních škol

A 10) Olympiáda v českém jazyce – soutěž v českém jazyce pro žáky ZŠ a SŠ

A 11) Soutěž v jazyce anglickém – soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

A 12) Soutěž v jazyce francouzském – pro žáky žákladních a středních škol

A 13) Soutěž v jazyce latinském – jazyková soutěž pro žáky středních škol

A 14) Soutěž v jazyce německém – soutěž v německém jazyce určená pro žáky ZŠ a SŠ

A 15) Soutěž v jazyce ruském – pro žáky základních a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

A 16) Soutěž v jazyce španělském – pro žáky středních škol

A 17) Středoškolská odborná činnost – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ

A 18) Turnaj mladých fyziků – soutěž pětičlenných družstev žáků SŠ v řešení otevřených fyzikálních úloh