Pozvánka na členskou schůzi

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka,
Český Těšín, Frýdecká 689/30

 


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na netradiční on-line ČLENSKOU SCHŮZI Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 05. 2021.

On-line schůze bude probíhat tak, že Vám dne 27. 05. 2021 zašleme prostřednictvím aplikace Bakaláři
v systému Komens dokument s názvem 11_Členská schůze, ve kterém budete informováni o přehledu činnosti spolku, o členských příspěvcích a rovněž budete seznámeni se zprávou o výsledku hospodaření za školní rok 2019/2020 a s plánovaným rozpočtem na školní rok 2020/2021. Svou účast na schůzi potvrdíte odkliknutím „potvrzení o přečtení“.

Dále budete vyzváni ve zprávě v systému Komens k hlasování pro schválení zprávy o výsledku hospodaření za školní rok 2019/2020, které bude probíhat také 27. 05. 2021 od 7.00 hod do 20.00 hod. Kliknete na odkaz uvedený ve zprávě v systému Komens a otevře se vám elektronický formulář. Podmínkou je, abyste byli přihlášení na školní účet svého dítěte (příjmení.jméno@gmct.cz), žáci své heslo do školního emailu znají.  Prosíme, abyste při hlasování vybrali jednu z nabízených možností: souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se hlasování a formulář odeslali.

Předem děkujeme za Vaši on-line účast a hlasování.


Miroslava Szemlová
předsedkyně HV SRPŠ