Nadační fond přátel gymnázia

Nadační fond přátel Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín (NFPGČT)

Nadační fond přátel gymnázia Český Těšín byl založen u Městského soudu v Praze dne 16.července 2009 na podporu vzdělání a výchovy studentů gymnázia.

 

      Správní rada

      arciopat Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, předseda
      Ing. Jan Dobeš, CSc.
      Mgr. Jaromír Dümler
      Doc. RNDr. Bohumil Maroš CSc.
      Ing. Petr Pajas
      Mgr. Karel Přikryl    
      Bc. Zdeněk Žák
      Ing. Marcela Červenková
      Mgr. Richard Moldrzyk

                                             

Revizor
Ing . Renáta Žurková


289 33 800

Číslo bankovního spojení
280 1647188 /2010

IBAN
CZ82 2010 0000 0028 0164 7188

SWIFT/BIC  FIOBCZPPXXX

 

Kontakty

Škola: Gymnázium Český Těšín, p.o., Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
Sídlo nadačního fondu: NFPGČT Markétská 28/1, 169 01 Praha 69 (Břevnovský klášter)

Pro vaše dotazy slouží adresa:
e-mail NFPG

Mgr. Jaromír Dümler

Uvádíme některé údaje nadační listiny Nadačního fondu přátel Gymnázia Český Těšín :

Preambule

My, níže podepsaní, jsme se jako absolventi Gymnázia Český Těšín shodli na tom, že toto gymnázium nás velmi kvalitně připravilo na další studium a na vstup do našeho profesního života. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalita výuky na tomto typu školy je v podstatné míře závislá na možnostech školy pořizovat kvalitní vybavení a zajišťovat pro studenty prostředí inspirující k hlubšímu studiu a k rozvoji jejich občanství a připravenosti k aktivní účasti na společenském životě. Domníváme se zároveň, že své škole něco dlužíme – nejde jen o poděkování naším profesorům, ale také o to, že každý bychom mohli využít svých možností a přispět své škole vhodným způsobem v jejím úsilí o další rozvoj nad rámec toho, co může dokázat s podporou státu.

Jsme jen malou a možná nevýznamnou částí velkého počtu těch, koho Gymnázium Český Těšín postavilo na začátek náročné, ale v podstatě úspěšné cesty životem. Proto jsme se s vedením gymnázia dohodli na tom, že se pokusíme vytvořit předpoklady pro to, aby absolventi našeho gymnázia ze všech ročníků, kterých je z jeho mnohaleté historie několik tisíc, mohli přispět k rozvoji školy finančním darem, aniž by museli jednotlivě sjednávat, k čemu škola dar využije.

Jsme přesvědčeni, že takový nástrojem se může stát nadační fond, do kterého by přispívali především absolventi gymnázia a to podle svých možností a pokud možno opakovaně.

Proto jsme se rozhodli se souhlasem vedení Gymnázia Český Těšín založit touto listinou

Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín

a vyzvat všechny absolventy a přátele gymnázia, aby se stali přispěvateli tohoto nadačního fondu.
Podepsaní :

Ing. Jan Dobeš, CSc.
Doc. RNDr. Bohumil Maroš CSc.
Ing. Petr Pajas
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek
Bc. Zdeněk Žák

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje vysoce kvalitní výuky na Gymnáziu Český Těšín, p.o., se sídlem Frýdecká 689/30, Český Těšín, shromažďováním finančních prostředků a materiálních darů od absolventů Gymnázia a jeho přátel

Darovací smlouva NFPG (*.pdf)