M - gymnazion

Gymnazion 2019/2020 – I N F O R M A C E

 

Ve školním roce 2019/20 pořádá předmětová komise matematiky gymnázia opět matematickou soutěž GYMNAZION .
Soutěž v letošním roce proběhne opět pouze ve dvou kolech, v jednom domácím a jednom školním.

Počet bodů z domácího kola bude pouze určovat postupující do školního kola. Celkové pořadí soutěžících bude určeno pouze body ve školním kole.  

Za zcela totožné řešení příkladů (včetně komentáře) jsou body strhávány. Podporujeme jakékoliv vlastní myšlenky, včetně „nematematického“ výkladu.


Soutěž je organizována pro žáky šesté až deváté třídy ZŠ a žáky nižších tříd gymnázia ve dvou kategoriích, a to pro 6.-7. třídy a 8.-9.třídy. Doporučte, prosím, naši soutěž žákům.

Neopravené úlohy I. kola odešlete do 17. 1. 2020 na gymnázium.

Úlohy adresujte Mgr. Lence Ciencialové.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v již započatém školním roce 2019/2020. Stejně jako v loňském roce se budeme snažit ocenit a odměnit co největší počet dětí.

 

Český Těšín 6. 11. 2019

předsedkyně  PK M

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Gymnazion 2019-2020 - 1. kolo

---------------------------------------------------------------------

Pro informaci:

 

- Gymnazion 2018-2019

Gymnazion 1. kolo

- Gymnazion 2017-2018

Gymnazion 1. kolo

- Gymnazion 2016-2017

Gymnazion 1. kolo

Gymnazion 2. kolo

Výsledky 2. kola:

 

Zpět na - Matematika