Kritéria ústní profilové zkoušky

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané v jarním termínu 2021 jsou zveřejněna na následujích odkazech:

Způsob hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitních zkoušky ve třídě 4.A

Způsob hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitních zkoušky ve třídě Oktáva A

Přílohy