Informační centrum MSK

Informační centrum Moravskoslezského kraje (ICeMSK)

V listopadu 2008 projevila naše škola zájem o zapojení do projektu Informační centra v Moravskoslezském kraji pro rozvoj ICT na školách (ICeMSK). Od 1.12. 2009 naše škola vybrána jako jedno ze třinácti poradenských center Moravskoslezského kraje k další spolupráci na podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií ve školách v našem kraji. Cílem projektu je vybudovat funkční poradenskou síť pro základní a střední školy v MSK k realizaci poradenských, konzultačních a školicích aktivit na společné téma:

ICT – implementace, zdroje, předávání zkušeností

V případě zájmu o libovolné školení školení se obraťte na kontaktní osobu Ice.

Kontaktní informace

PaedDr. Jiří Pavelka – kontaktní osoba
Telefon: 558 746 431, e-mail:pavelka@gmct.cz

Podrobné informace o činnosti všech poradenských center ICeMSK

Stránky KVIC: základní údaje

Informace o činnosti jednotlivých ICe