Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

Logo_GmCTJB_PRUHLEDNY      Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o., 

   Frýdecká 689/30, 737 01  Český Těšín

 

Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

 

Dne 28. 4. 2019 by škola měla od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) obdržet výsledky testů jednotné přijímací zkoušky. Poté škola provede hodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení, tj. podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, umístění v soutěžích a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) škola zveřejní na webových stránkách i u vstupu do budovy školy dne 29. 4. 2019 nejpozději v 14 hodin. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Další postup:

1. Je-li uchazeč přijat, začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy od 29. dubna 2019 od 14:05 hodin.

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu sekretariat@gmct.cz.

2. Není-li uchazeč přijat:

Zpět na aktuality