Hygienické a bezpečností pokyny

Maturanti se před konáním maturitních zkoušek seznámí s hygienickými a bezpečnostními pokyny. Před zahájením maturitních didaktických testů a ústních maturitních zkoušek donesou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Zmiňované dokumenty naleznete na těchto odkazech:

Hygienické a bezpečnostní pokyny (pdf.)

Čestné prohlášení (pdf.)