GDPR - ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČO: 62331639 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost 13 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

Zastoupená fyzickou osobou:

Ing. Igor Prosecký