F - olympiády a soutěže, projektová výuka

A) Olympiády a soutěže:

Fyzikální soutěže a olympiády pomáhají žákům prohlubovat znalosti z daného předmětu, podporují a motivují je k soutěživosti, jsou pro studenty zajímavé také proto, že jsou velmi dobře oceněni (finančně a věcné ceny) pokud jsou úspěšní.

Fyzikální olympiáda – 57. ročník http://fyzikal­niolympiada.cz

Tuto olympiádu mohou žáci řešit:
Sekunda – školní kolo
Tercie – okresní kolo
Kvarta – okresní a krajské kolo
Qvinta – Septima, 1.ročník – 3. ročník – krajské kolo, celostátní kolo
Oktáva, 4. ročník – krajské kolo, celostátní kolo, mezinárodní soustředění

Astronomická olympiáda – http://olympi­ada.astro.cz
Prima – Septima, 1.ročník – 3. ročník – školní kolo, krajské kolo, celostátní kolo
Oktáva, 4. ročník – školní kolo, krajské kolo, celostátní kolo, mezinárodní soustředění

Stretech 2016 – je to soutěž, kde studenti mohou ukázat nejen znalosti fyziky, ale také svou tvořivost a tvůrčí technické nadání. Setkání je vždy v červnu na ČVUT v Praze, kde se seznámí s prací jiných studentů, mohou prodiskutovat svou práci s odborníky dané školy i druhými studenty a získají tak cenné informace pro sebe. Velmi úspěšným nadějným tvůrcem je v současné době náš student Petr Bazgier.

MatFyzFEAT – je to podobná soutěž jako Stretech, studenti tvoří zajímavé technické a fyzikální modely. V Praze na ČVUT opět předvedou svou práci a prezentují své postupy a znalosti. Výherci získávají velmi hodnotné ceny.

Zlepši si techniku – zábavná soutěž, kdy během 4 minut soutěžící představí fyzikální děj nebo pomůcku.

České hlavičky 2016 – je to podobná soutěž jako Stretech, studenti tvoří zajímavé technické a fyzikální modely.

EXPO SCIENCE AMAVET – je to podobná soutěž jako Stretech, studenti tvoří zajímavé technické a fyzikální modely. V Praze na ČVUT opět předvedou svou práci a prezentují své postupy a znalosti. Výherci získávají velmi hodnotné ceny a mohou se probojovat do mezinárodního kola.

SOČ – http://soc.nid­m.cz/prihlaska
Středoškolská odborná činnost – studenti tvoří zajímavé technické a fyzikální modely a zpracovávají technickou dokumentaci formou seminární práce. Soutěží v okresním kole v Českém Těšíně a při postupu v krajském kole v Ostravě. Zde předvedou svou práci a prezentují své postupy a znalosti.

 

B) Projektová výuka ve fyzice:

Projektová výuka ve fyzice:
Již několik let spolupracujeme se ZŠ Hrabina, pracoviště Slezská formou projektů zaměřených na učivo fyziky, matematiky a biologie. Cílem projektů je seznámit žáky s fyzikálními jevy, ukázat jim učivo pomocí pokusů, motivovat je k učení, k dalšímu sebevzdělávání, učit je řešit problémy, hledat a zpracovávat informace. Při projektech se učí spolupracovat na řešení problému, pracovat v týmech. Žáci ZŠ mají možnost porovnávat své znalosti a schopnosti se žáky gymnázia.
Každý rok je vytvořen nový projekt, aby to žáky bavilo a zaujalo. Výstupy z projektu jsou vystaveny na chodbách a mohou být motivací pro ostatní žáky a využívány v dalších hodinách. Pokaždé se žáci naučí něco nového, vyzkouší si nové situace a prožitky, které musí řešit.
Žáky projekty baví, je to pro ně zajímavá forma výuky, nebojí se vzájemné spolupráce, líbí se jim hlavně fyzikální pokusy a rébusy. Díky prožitku si dokáží zapamatovat velké množství učiva.

 

Podrobnosti najdete Z D E (Výuka fyziky v projektech se ZŠ) (*.pdf)

Zpět na Fyzika