Erasmus+, KA1

Projekt Erasmus+, KA1

 

 

 

Název projektu : Blíž Evropě, vstříc kvalitě

Registrační číslo projektu : 2017-1-CZ01-KA101-035248

Doba realizace: 1.9.2017 - 31.8.2019

Koordinátorka: Mgr. Dagmar Nogová 

Cíle:

1. Zvyšování kvality výuky cestou zavádění moderních vyučovacích metod, inovace, kreativity ve výuce

2. Zvyšování jazykových kompetencí vyučujících odborných předmětů

3. Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodních projektů

4. Propojení mezi společenskovědními a přírodovědnými předměty a výukou cizích jazyků
    s využitím výpočetní techniky

 

Partnerské organizace :

Lycée André Malraux, Remiremont, Francie

European School of English, Malta

ActiLingua Academy, Rakousko

Wimbledon School of English, Velká Británie
EC London, Velká Británie

 

Aktivity:

1. Stínování a výukový pobyt vyučující francouzského jazyka a chemie na partnerské francouzské škole

2. Účast 4 vyučujících v metodických a jazykových kurzech v zahraničí (Velká Británie, Malta, Rakousko)

3. Erasmus Days 2018
4. Organizace workshopů o moderních metodách výuky cizích jazyků

 

Články na webu školy:
Pedagogická stáž ve Francii 12. - 23. 3. 2018

(zveřejněno 31. 3. 2018)

Blíž k Evropě v Rakousku
(zveřejněno 16. 10. 2018)

Erasmus Days 2018
(zveřejněno 16. 10. 2018)

Erasmus Londýn 2018       
(zveřejněno 16. 10. 2018)

Erasmus plus - jazykový kurz na Maltě
(zveřejněno 20. 10. 2018)

Blíž Evropě v Londýně
(zveřejněno 21. 10. 2018)

Beseda o pobytu na francouzské škole
(zveřejněno 25. 10. 2018)

Pozvánka na workshop učitelů francouzštiny
(zveřejněno 28. 6. 2019)

Pozvánka na workshop učitelů němčiny
(zveřejněno 26. 6. 2019)

Honba za nápady/Chasse aux idées - workshop pro učitele francouzštiny
(zveřejněno 2. 9. 2019)

Workshop pro učitele němčiny 
(zveřejněno 3. 9. 2019)