Dokumenty a formuláře ke stažení

A) Dokumenty školy

 Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
B)  Formuláře pro ruční vyplnění vytištěného prázdného formuláře (*.pdf):
Posudek o zdravotní způsobilosti žáka k účasti na sportovních akcích
download

Žádost o uvolnění žáka/žákyně z tělesné výchovy a lékařské vyjádření

download
Žádost o opakování ročníku download
Oznámení o ukončení vzdělávání (studia) download
Žádost o přerušení vzdělávání (studia) download
Žádost o přestup a změnu oboru vzdělání download
Žádost o prodloužení klasifikačního období download
Žádost o omluvení žáka/žákyně z vyučovacích hodin TV download
Žádost o vydání stejnopisu / opisu vysvědčení download
ISIC karta(MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ PRŮKAZ) – přihláška download (*.pdf)