Další zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Agáta Koždoňová ekonomka e-mail 591 144 349
Marie Nováková personalistka e-mail 591 144 345
Gabriela Rybová sekretariát e-mail 591 144 345

 

Školní jídelna

Michaela Pietrová vedoucí školní jídelny e-mail 591 144 350 nebo 731 643 110