AJ - prostory výuky

yučovací předmět Anglický jazyk je vyučován v učebnách vybavených audiovizuální technikou, jejíž součástí je počítač, dataprojektor a hifi věž. Pro výuku jsou také v každé skupině minimálně jednou týdně využívány multimediální jazykové učebny vybavené didaktickou technikou. Jedná se o moderní plně digitalizované systémy Robotel SmartClass+, které podpoří všechny čtyři klíčové kompetence: mluvení, poslech, čtení, psaní.

 

Zpět na Anglický jazyk