AJ - aktivity

          

   Gypri Junior Scrabble Tournamnent - opětovné vítězství našeho gymnázia !

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 
  VÝSLEDKY ŠKOL.KOLA OLYMPIÁDYVAJ2019/2020
 
 
 
  20. - 23. ledna 2020 opět probíhala na našem gymnáziu školní kola
  Olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se celkem 32 studentů,
  kteří byli rozděleni do tří kategorií:

 
 

   G I. B (prima a sekunda)
   G II. B (tercie a kvarta)
  SŠ III. A (kvinta, sexta, septima,1. A, 2. A, 3. A)


Vítězem v nejmladší kategorii  GI.B  se stal Daniel Rusnok (Sa), druhý byl Jonáš Špirka (Sa) a třetí Ondřej Paduch (Sa)

V kategorii G II. B obsadila 1. místo Sára Skupinová  (KA),  2. místo Aneta Schwarzová (KA) a 3. místo zaujala 
Zuzana Hrubá Tien (KA)

V nejstarší kategorii se naumístil 1. místě a Valérie Pavlincová (SxA), druhá pak skončila Bea Szlauerová (SpA) a na třetím místě se umístil Jiří Štill (3.A)

Vítězové z každé kategorie postoupili do okresního kola. Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže!

Fotogalerie - ZDE

 za PKAJ Mgr.Tereza Kufová

--------------------------------------------------------------------

  

Ke konci kalendářního roku opět proběhla na naší škole soutěž Haiku Poetry competition, kterou organizovala sekce anglického jazyka. Haiku je lyrický útvar většinou s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším s počty slabik 5–7–5 a jde o nejznámější formu japonské poezie.

Soutěže se zúčastnili všichni studenti všech ročníků (kromě maturitních), kteří byli rozděleni do tří kategorií. Cílem bylo napsat minimálně jednu Haiku básničku na téma „School life“. Porota, skládající se ze všech angličtinářů, vybrala tři nejlepší Haiku-básníky v daných kategoriích:

Kategorie 1 (Prima, Sekunda)                                                       

Vendula Adamová PA

Jana Madryová SA

Mikuláš Burda PA

Kategorie 2 (Tercie, Kvarta, Kvinta)

Zuzana Hrubá Tien KA

Karolína Fiedorová TA

Šimon Špirka QA

Kategorie 3 (Sexta, Septima, 1.A, 2.A, 3.A)

Wiktoria Samek 2.A

Nikol Badinková SpA

Simona Macurová 1.A

Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže!

Mgr. Tereza Kufová

------------------------------------------------------------------------------------                

English class magazines (12. 11. 2019)


Students of all the groups of the lower Gymnázium have taken up an interesting project. In their groups they had to prepare an English magazine and our native speaker Jody was there to help and supervise them. Young journalists had to take a lot of things into considaration to make their magazine worth reading. They had to decide on title,front cover, contents page, article order, presentation, layout, graphics, varied content. Moreover, all the articles had to be written to a DEADLINE, of course, which was sometimes a bit difficult for some students! However, finally all the issues were ready and all of them were brilliant (some of them even unputdownable!). If you want to check for yourself, which of the front covers grab your attention and why, which magazine has the most interesting a varied content, what would you do differently? - Have a look and see what you think! The magazines will be displayed on the 3rd floor near the English staff room.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                       

 

 

      

   Look at file (*.pdf)

 

 

 

 

 

 

                 

                        Mgr. Tereza Kufová

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Sarah´s baking club

 

Come to Sarah's baking club! The club takes places on Mondays after school, meet at Sarah's kabinet (303) at 15:30 or 3:30 p.m. ???? There is always tea, coffee, some American treats, and fun sweet recipes. So far Sarah brought in American pumpkin cake to taste and has also shared chocolate brownies, coffee cake, and snickerdoodles! More yummy recipes are to come, hope to see more students join!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Seznamte se s rodilými mluvčími
 - Sarah Rothmann a Jodym Hamiltonem

 

 

         

    Úspěch v okresním kole konverzace v anglickém jazyce   

 

 

 

 

    Haiku Poetry Competition

 

 

 

 

    ÚŽASNĚ VÍTĚZNÝ JUNIOR GYPRI SCRABBLE TOURNAMENT 2019

 

 

 

 

              

      VÍTĚZNÝ JUNIOR GYPRI SCRABBLE - TOURNAMENT 2019

 

 

 

      

      Výsledky školního kola Olympiády v anglickém jazyce 2018/2019

 

 

 

 

       

      Vánoční soutěž v anglickém jazyce 2018

 

 

 

      

  

      Erasmus Days s angličtinou (2018)

 

 

 

 

   

      Anglická literární soutěž Gate pro 3. ročníky (2018)

 

 

 

      

            

      Jazyková exkurze do Walesu a Londýna (2018)

 

               

 

   

 

    Úspěch našich studentů v English Scrabble Tournament 2018            

                  

          

      Básnická soutěž v anglickém jazyce - Magical poetry competition (2018)

 

 

        

  Školní program Financial Times (2018)


 

        

     Studenti z Chicaga na našem gymnáziu   (březen 2018)


 

 

      

     Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo 2018  (leden 2018)

 

 

 

                                       

           

           Jenny a Landen - rodilí mluvčí v hodinách angličtiny   (prosinec 2017)

  

  

 

 

              

    Beseda pana Lukáše Kerharta z agentury CZECH-US

    o studiu a práci v zahraničí   (23. 11. 2017)

 

 

   

    ČadMUN 2017  (duben 2017)

 

 

     Úspěch naší studentky v English Scrabble Tournament    
     ( 20. 3. 2017)

 

 

 

 

    Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo  (7. 2. 2017)

 

 

 

 

 

 

                       Konverzační soutěž v jazyce anglickém    (leden 2017)

 

 

 

 

  

     Soutěž Acrostic Poem Competition     (21. 12. 2016)

 

 

 

   

    Vánoční soutěž v anglickém jazyce   (21. 12. 2016)    

 

 

 

 

   Vánoční soutěž v anglickém jazyce     (prosinec 2014)

 

 

 

Zpět na Anglický jazyk