Festival „Umím francouzsky“/ « Je sais faire en français » 2021

Festival „Umím francouzsky“

Cíl:
Cílem projektu je iniciace žáků základních a středních škol k aktivnímu užívání francouzštiny jako komunikačního prostředku. Pomocí moderních metod výuky chceme ukázat, že ovládat cizí jazyk slouží nejen k dorozumívání, předávání a sdílení myšlenek, ale zároveň může obohatit o kulturní prožitek či umožnit každému srovnání vlastních schopností a znalostí. Chceme tak přirozenou motivační formou žáky pobídnout a ukázat jim, kam dál se ještě mohou ve svých jazykových schopnostech posunout a rozvíjet.

Obsah:
Obsahem projektu jsou krátká, max. 8 minutová, vystoupení ve francouzském jazyce. Máme tím na mysli divadelní scénky a skeče, písně, recitaci básní, dramatizaci prózy apod.
Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny, za školu jsou povolena max. 2 vystoupení.

Organizátoři:
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.
SUF (Sdružení učitelů francouzštiny, z.s.)

Garanti: vyučující francouzštiny
Mgr. Andrea Šteflová
Mgr. David Vlček

 

6. ročník festivalu „Umím francouzsky“ / „Je sais faire en français“

Drazí kolegové francouzštináři,

měsíc Frankofonie se blíží mílovými kroky a čas našeho festivalu Umím francouzsky je na dosah ruky. Jak ho prožijeme?

Protože nemáme nejmenší chuť vzdát se jeho organizace a zároveň epidemiologická situace v republice nám neumožňuje uskutečnit festival prezenční formou, chtěli bychom nabídnout Vašim žákům jeho distanční variantu.

A jak už sám název festivalu naznačuje, je možné umět francouzsky cokoli, nezáleží na formě.

Tentokrát nabízíme vašim žákům, aby natočili video na téma Procházka po mém městě, po mé vesnici. Tato aktivita je nejenom zvedne od počítačů, ale také zpestří rutinu distančního vzdělávání. Pokud se i Vám náš nápad zamlouvá, předejte tuto informaci Vašim žákům, nenechte padnout 6. ročník festivalu. Nejlepší videa vybraná porotou budou odměněna.

Více informací a pravidla soutěže naleznete v příloze.

Uvědomujeme si, že nic nemůže nahradit atmosféru v sále a přímé reakce diváků během vystoupení, ale snažili jsme se ze všech sil, abychom Vám nabídli tuto alternativu.

 

Amicalement,

Andrea Šteflová

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

SUF_Promotion, relations publiques


 

 

Chères/chers collègues,

Le mois de la Francophonie s’approche à pas de géant et le moment de notre festival Je sais faire en français est à portée de main. Comment le vivrons-nous ?

Car nous n’avons pas la moindre envie d’abandonner notre idée de partage et vu la situation sanitaire qui ne se montre pas favorable à la forme présentielle du festival, nous voudrions proposer à vos élèves de participer autrement, cette fois-ci en ligne.

Comme le titre du festival le suggère, on peut vraiment faire en français, peu importe la forme.

Alors, nous invitons les élèves à tourner une capsule vidéo commentée en français sur le thème La promenade dans ma ville. Cette activité pourra les lever non seulement de leurs ordinateurs, mais aussi de la routine des cours à distance. Si vous le jugez bon, nous vous prions de leur communiquer ce défi pour ne pas laisser tomber la 6e édition du festival. Les meilleures vidéos sélectionnées par le jury seront récompensées.

Pour plus de détails et les règles, voir les pièces jointes.

Nous nous rendons compte que rien ne peut remplacer l’atmosphère de l’amphithéâtre et des réactions directes du public lors des présentations artistiques, mais nous avons cherché à faire notre possible pour vous donner cette autre alternative.

 

Amicalement,

Andrea Šteflová

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

SUF_Promotion, relations publiques

 

FICHE D’INSCRIPTION/ PŘIHLÁŠKA 

RÈGLES/PRAVIDLA

 --------------------------------------------------------------
 

5. ROČNÍK festivalu – 2020

 

4. ROČNÍK festivalu – 2019

 

3. ROČNÍK festivalu – 2018
 

2. ROČNÍK festivalu – 2017
 

1. ROČNÍK festivalu – 2016

  

 Zpět na titulní stránku webu