Druhý Francouzský festival 2017

Festival „Umím francouzsky“

Cíl:
Cílem projektu je iniciace žáků moravských základních a středních škol k aktivnímu užívání francouzštiny jako komunikačního prostředku. Pomocí moderních metod výuky chceme ukázat, že ovládat cizí jazyk slouží nejen k dorozumívání, předávání a sdílení myšlenek, ale zároveň může obohatit o kulturní prožitek či umožnit každému srovnání vlastních schopností a znalostí. Chceme tak přirozenou motivační formou žáky pobídnout a ukázat jim, kam dál se ještě mohou ve svých jazykových schopnostech posunout a rozvíjet.

Obsah:
Obsahem projektu jsou krátká, max. 10 minutová, vystoupení ve francouzském jazyce. Máme tím na mysli divadelní scénky a skeče, písně, recitaci básní, dramatizaci prózy apod.
Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny, za školu jsou povolena max. 2 vystoupení.

Organizátor:
Gymnázium Český Těšín

Garanti: vyučující francouzštiny
Mgr. Andrea Šteflová
Mgr. David Vlček

Sponzoři:
SUF (Sdružení učitelů francouzštiny, o.s.)
Oxford Bookshop Ostrava
 

2. ROČNÍK festivalu 2017 

 

ZPRÁVA A FOTOGALERIE Z FESTIVALU 2017              

   

OHLASY ÚČINKUJÍCÍCH NA 2. ROČNÍK FESTIVALU

 

VIDEOZÁZNAM Z PRŮBĚHU 2. ROČNÍKU FESTIVALU

 

 

 

 

PROGRAM FESTIVALU 2017

    

   

 

 

 

 

DOKUMENY KE ZTAŽENÍ:

   Pozvánka na 2. ročník festivalu „Umím francouzsky“ / „Je sais faire en français“

 

 

 

 

      INVITATION

 

 

 

 

 

    FICHE D’INSCRIPTION / PŘIHLÁŠKA

 

 

 

 

 

 Zpět na titulní stránku webu