Moravskoslezský kraj
Úř. hod. o prázdninách na sekret. G: Středa 9:00 -13:00, T:558 746 431, m:730 183 954
Šk. jídelna-úřed. hod. o prázdninách: 1.- 8.7., 20.- 23.7,, 28.- 31.7. 8:00-12:00 h.